Regulamin serwisu

tworzenie stron www szczecin

Definicje użyte w regulaminie

 • Serwis - portal internetowy wyszukajtrenera.pl, funkcjonujący pod adresem http://wyszukajtrenera.pl, stanowiący własność usługodawcy.
 • Usługodawca - Studio Projektowe DESIGNIO, ul. 26 Kwietnia 69, 71-126 Szczecin, NIP: 852-237-96-69, właściciel serwisu.
 • Zarejestrowany użytkownik – trener personalny zarejestrowany w serwisie wyszukajtrenera.pl.
 • Trener personalny - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz spełniająca wymogi prowadzenia działalności jako trener personalny.
 • Niezarejestrowany użytkownik - osoba nie posiadająca konta w serwisie wyszukajtrenera.pl oraz bezpłatnie korzystająca z możliwości oferowanych przez serwis.
 • Strony - usługodawca oraz zarejestrowany użytkownik.
 • Użytkownicy - zarejestrowany użytkownik i niezarejestrowany użytkownik.

Postanowienia ogólne

 • Zasady korzystania z portalu wyszukajtrenera.pl określa regulamin serwisu.
 • Zawartość serwisu stanowi własność usługodawcy.
 • Miejscem świadczenia usług jest siedziba usługodawcy.
 • Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji w serwisie.
 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, ustalonych zwyczajów oraz przepisów prawa.
 • Usługodawca zapewnia użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 • Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ państwowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Użytkownik wyraża zgodę na blokowanie, zmianę, lub usuwanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego w serwisie treści niezgodnych z prawem oraz mogącymi wprowadzić w błąd innych użytkowników.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowych przerw w funkcjonowaniu serwisu z powodu okoliczności niezależnych od usługodawcy oraz na czas przerw technicznych spowodowanych w szczególności koniecznością wprowadzenia zmian, archiwizacją danych i innymi niezbędnymi czynnościami.
 • Administratorem danych osobowych jest Przemysław Imiałek, ul. 26 Kwietnia 69, 71-126 Szczecin.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z polityką prywatności oraz zgodnie z przepisami prawa.

Zasady Świadczenia usług

 • Korzystanie z usług serwisu przez zarejestrowanego użytkownika możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w serwisie.
 • Rejestracji w serwisie powinna dokonać wyłącznie osoba będąca wykwalifikowanym trenerem personalnym.
 • Wypełnienie formularza rejestracji polega na podaniu danych użytkownika.
 • Po zakończeniu procedury rejestracji na wskazany adres e-mail użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem rejestracji w serwisie oraz link umożliwiający aktywację konta. Od chwili potwierdzenia rejestracji, konto użytkownika będzie aktywne.
 • Dokonanie rejestracji w serwisie jest równoznaczne z zawarciem między stronami umowy o świadczenie usług na warunkach opisanych w regulaminie.
 • Poprzez rejestrację w serwisie i aktywację konta użytkownik:
  a) oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu;
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz na ich upublicznienie w profilu;
  c) oświadcza, iż gwarantuje autentyczność danych osobowych podanych przy rejestracji;
  d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów serwisu, informacji o zmianach w regulaminie, nowych funkcjach serwisu, oraz na przesyłanie za pośrednictwem serwisu informacji handlowych oraz promocyjnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podanych podczas rejestracji oraz danych upublicznionych w utworzonym przez niego profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca ma prawo do kontroli prawdziwości danych i informacji podawanych przez zarejestrowanych użytkowników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub działań podejrzanych, zakłócających funkcjonowanie serwisu, usługodawca ma prawo zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.
 • Serwis obsługuje następujące przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox od wersji 3, Internet Explorer od wersji 7, Opera od wersji 10, Chrome, Safari.
 • Serwis dostosowany jest do obsługi na urządzeniach mobilnych tj. smartphone’y, tablety.

Usunięcie konta Użytkownika

 • Konto może zostać usunięte przez usługodawcę.
 • Usunięcie konta powoduje utratę wszelkich informacji, wpisów i innych danych wprowadzonych przez użytkownika przez okres użytkowania konta.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie, ani za działania użytkowników serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie prawa albo szkodę wywołaną działaniem serwisu, ani za naruszenie prawa albo szkodę wywołaną działaniem jego użytkowników lub osób trzecich.

Rozliczenia

 • Zarejestrowani użytkownicy zwolnieni są na czas nieokreślony z odpłatności za korzystanie z usług serwisu.
 • Zarejestrowany użytkownik może zrezygnować z usługi w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.